Notater


Tre:  

Treff 1 til 50 av 214

      1 2 3 4 5 Neste»

   Notater   Linket til 
1 Bosted brudgom: 'Molstad eie'.
Bosted brud: 'Windorum'. 
Familie: F343
 
2 brudgom Artellerist Ungkarl Lars Johansen m Prstmarken
Havet de naturlige Kopper

brur Pigen Marthe Johnsdtr. k Kittilsruebakken
Havet de naturlige Kopper

trulovar Paal m Granevolden  
Familie: F530
 
3 Forlovere og deres bosted:

trulovar Poul m Lhren
trulovar Peder m Haslerud 
Familie: F338
 
4 Forlovere ved vielsen var Lars Lysen og Anders Ovedal. Familie: F364
 
5 Forlovere ved vielsen var Torger Dehlen og Anderse Dehlen. Familie: F363
 
6 Var frt opp som soldat. Familie: F520
 
7 Ved ekteskapet oppgitt som Grenader p Scahrie (Skari?). Familie: F377
 
8 Ved giftermlet i 1829 var hennes bosted Woldengen. Anne Marie Vollenga (Eriksdatter)
 
9 Forlovere ved vielsen var Torger Carlsen (bs. Korsrudbakken) og Peder Olsen (bs. Gromstad). Lysningsdato for vielsen var 02/12-1838, 09/12-1838, og 16/12-1838. Eli\Elli Andersdatter
 
10 Faddere ved Emmas dp var grdbr. Ole Jensen (bs. Holterbakken), Ole Jensens kone; Mari Nilsdtr. (bs. Holterbakken), ungk Peder Johansen (bs. Holter), ungk Martin Olsen (bs. Lvlien) og pige Kirsti Larsdtr. (bs. Amundrudengen). Emma Andersdatter
 
11 Inger var gift frste gang 1728 med Gudbrand Joensen. De var begge fra Toverud u. Ns. De hadde to barn sammen; Mari fdt og dd 1728, Anders f. 1729. Gudbrand Joensen dr 1742. Inger Andersdatter
 
12 'Dbt hjemme af Dr Stren vidner Berte Torgrimsdtr. Srumshagen. Pige Elise Andersdtr. Holter.'

Lina Alvhildes faddere var gk Pauline Johansdtr. (bs. Srum), pige Elise Andersdtr. (bs. Holter), gmd. Peder Johansen (bs. Holter), gmd. Ole Jensen (bs. Holterbakken) og ungk Morten Olsen (bs. Lvlien). 
Lina Alvhilde Andersdatter
 
13 Antakelig har presten byttet om datoer for dp og hjemmedp. Lina Alvhilde Andersdatter
 
14 Enke i 1801. Mari Andersdatter
 
15 Faddere ved Marthe Kristines dp var Pauline Johansdr. (bs. Srum), Marthe Johnsdr. (bs. Holter), Mikk. Ols. (bs. Srum), Ole Jens. (bs. Holterbakken) og Joh. Johannes. (bs. Holtereiet). Marthe Kristine Andersdatter
 
16 Faddere ved Ragnas dp var grdmk. Line Guttormsdt (bs. Srum), gmdtr. Kari Olsdr. (bs. Lvlien), grdm Ole Jensen (bs. Holterbakken), grdm Peder Johansen (bs. Holter) og grdms Iver Johansen (bs. Holter). Ragna Andersdatter
 
17 Faddere ved Tilla Bergittes dp var gb. Ole Jensen (bs. Holterbakken), kone Mari Nilsdtr. (bs. Holterbakken), pige Anne Andersdtr. (bs. Holter), ungk. Edvard Andersen (bs. Holter) og ungk. Ole Andersen (bs. Lvlien sndre). Tilla Bergitte Andersdatter
 
18 Faddere ved Edvards dp var Birthe Thorgrimsdatter (bs. Srumsengen), Anders Pedersen (bs. Srumsengen), Peder Olsen (bs. Lvlien), Iver Johansen (bs. Holter) og Anne Johansdatter (bs. Holter).

Ved konfirmasjonen: Anmerkning vedrrende kristendomskunnskaper: 'Meget god'. 
Edvard Andersen
 
19 Faddere ved Eriks dp var:

FadderJoenMWiigen
FadderHansMWiigen
FadderMatheaKWiigen
FadderRagnildKGulderue
FadderBorgerMGulderue 
Erik Andersen
 
20 Yrke 1859 (snnen Anders
fdsel) : Inderst

Yrke 1863-1873 (de fire neste barnas fdseler) : Husmann

Yrke 1878 (snnen Oles fdsel) : Skredder og husmann. 
Erik Andersen
 
21 Faddere ved Olafs dp var gk. Eline Andersdtr. (bs. Holter), pige Margrete Eriksdtr. (bs. Ragnildrud), gb Anders Torstens. (bs. Ragnildrud), gb. Lars Nilsen (bs. Gulstuen) og ungk Torvald Andersen (bs. Holter). Olaf Andersen
 
22 Tvilling med Ole. Amund Arnesen
 
23 Mikkel var smed og bodde p Kvernbergsund i Hnefoss. Det var skifte etter ham i 1805, boets formue 127-1-9, gjeld 88-3-7. Mikkel Asbjrnsen
 
24 Da Anne dde som husmannskone p Strai oppgis flgende: 'Har forhen boet paa Rybestel, Manden [er] Svend Svendsen'. Anne og Svend har da kanskje bodd hos datteren Guri og hennes mann p Strai. Anne Auensdatter
 
25 I 1865-tellinga for Oddernes str Ole Andreas oppfrt som husmann og tmmerflter. Ole Andreas Auensen
 
26 Bjrnestl i ysleb. nen (dne) Svendsson Bjrnestl
 
27 Ole og Anne var de frste kjente husmannsfolka p Korsmoenga under Midtre Korsmo (Lehmanns-Korsmo), gnr. 84, bnr. 6. I 1801 brukte de fremdeles plassen. Tjenestejente var snnedattera Anne Bosdatter, 14 r.

"Huusmand med jord og rodemster". 
Ole Boesen
 
28 Iver var enkemann p Kroksrudeiet da han giftet seg med Ingrid Sveinsdatter. Iver Christophersen
 
29 Bruker av Dlen ca. 1600-1621/1622. Niels Dlen
 
30 Bruker av stre Dlen fra fr 1600 til 1621/1622. Niels Dlen
 
31 Yrke ved 1801-tellinga:

Inderster og daglnnere 
Anne Erichsdatter
 
32 Faddere ved Annes dp var :


FadderMariKLindstad
FadderMartheKLhren
FadderHansMLhrensejet
FadderGunnerMLynneejet
FadderJohanMGriniejet 
Anne Eriksdatter
 
33 Faddere ved Annes dp var:

Jens (bs. Nsseyet), Elina (bs. Nsseyet), Mari (bs. Nsseyet), Guldbrand Nielsen (bs. Nsseyet) og OleOlsen (bs. Toverueeyet). 
Anne Eriksdatter
 
34 (Medical):"Af meslinger" Anne Marie Eriksdatter
 
35 Faddere ved Berthes dp var :


FadderAnneEllingsdatterKWinorum
FadderBerthe KGrinieiet
FadderJohn MWinorumseiet
FadderPeder MGrinieiet
FadderAnders MGrinieiet 
Berthe Eriksdatter
 
36 Faddere ved Elinas dp var:

Erich (bs. Ns), Niels (bs. Nseyet), Erich (bs. Nseyet), Kari (bs. Nseyet) og Marthe (bs. Rkeneyet). 
Elina Eriksdatter
 
37 Faddere ved Johannes dp var:

Anne Andersdr. (bs. Kjoseiet
Marthe Evensdr. (bs. Baalerudeiet)
Ped.Svends. (bs. Gulerud)
Ole Hans. (bs. Rkeneiet)
And.Anders. (bs. Nsbakken) 
Johanne Eriksdatter
 
38 Str som 59 r i 1865-tellinga for Gran. Maren Eriksdatter
 
39 (Medical):"Af meslinger". Marthe Eriksdatter
 
40 Faddere ved Marthes dp var :


FadderMariPedersdatterKWinorum
FadderBerthe KGriniejet
FadderPeder MSrumshagen
FadderLars MVinorum
FadderJohn MGriniejet 
Marthe Eriksdatter
 
41 Faddere ved Marthes dp var:

HalvorHalvorsen (bs. ToverudEjet), OleAndersen (bs. ToverudEjet), Christopher Olsen(bs. NsEjet), Ellina Gulbr.Dtr (bs. NsEjet) og Mari OlsDtr (bs. NsEjet). 
Marthe Eriksdatter
 
42 Faddere ved Randines dp:

Anne Peddr. (bs. Blegeneiet)
Olava Christiansdr. (bs. Blegeneiet)
Ole Ivers. (bs. Alm)
Ped. Christphs. (bs. Blegen)
Anders Peds. (bs. Kjoseiet) 
Randine Eriksdatter
 
43 Faddere ved Anders`dp var:

Anders (bs. Toverud), Erich (bs. Nseiet), Ole (bs. Toverud), Kari (bs. Nseiet) og Marthe (bs. Toverud). 
Anders Eriksen
 
44 Faddere ved Anders`dp var:

Ingeb. Anders (bs. Baalerud)
Anne Andersdr (bs. Blegen)
Ped.Anders. (bs. Kjos Eiet)
Andreas Thomass (bs. Baalerud)
Christian Jacobs. (bs. Smedshammer E) 
Anders Eriksen
 
45 Faddere ved Christians dp var:

Marthe Olsdr. (bs. Alm)
Kari Iversdr. (bs. Alm)
Amund Eriks. (bs. Blegeneiet)
Iver Stephs. (bs. Alm)
Ole Thorsts. (bs. Blegen) 
Christian Eriksen
 
46 Merknad ved dpen: "Levet kun i 2de timer." Erich Eriksen
 
47 Faddere ved Hans`dp var:

Hans (bs. Toverudsejet), Engebrecht (bs. Toverudejet), Hans (bs. Nssejet), Berthe (bs. Nssejet.) og Anne Olsdtr (bs. Nssejet). 
Hans Eriksen
 
48 Faddere ved Lars`dp var


FadderBertheEriksdatterKGisleberg
FadderKari KGisleberg
FadderLars MGislebergejet
FadderGunder MVinorum
FadderJohan MGriniejet 
Lars Eriksen
 
49 Faddere ved Oles dp var :

FadderGmdk.JohanneHansdr.KTidslo
FadderGmdtr.Ingeb.Arnesdr.KTidslo
FadderHmdOleJens.MDleneiet
FadderIndst.Ped.Peds.MSandbak
FadderHmdsNielsPeds.MBlegeneiet 
Ole Eriksen
 
50 Faddere ved Thomas dp var :


FadderMarenHansdatterKVinorumejet
FadderBerthe KVinorumejet
FadderGunder MLynneejet
FadderHalvor MGisleberg
FadderPeder MGriniejet 
Thomas Eriksen
 

      1 2 3 4 5 Neste»