Bilder fra skannede kirkebker; konfirmasjon, farsidenInformasjon om arkiv

  • Navn  Bilder fra skannede kirkebker; konfirmasjon, farsiden 
    Arkiv ID  REPO4